Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani ofera o gama variata de servicii complete de ingrijire medicala.

    In cazul in care serviciile oferite de spital nu mai pot fi acordate in cadrul asigurarii de sanatate sau asigurarea de sanatate nu acopera anumite servicii atunci va putem oferii urmatoarele servicii cu plata:

 

TARIFE PENTRU SERVICII VALABILE

 DE LA 12.10.2015

 

Nr.

Crt.

DENUMIREA SERVICIULUI LA CERERE

TARIFE

1.

Raport sinteză de evaluare a stării de sănătate a lucrătorilor

200 lei

2.

Raport de evaluare a factorilor de risc maternal-protecţia maternităţii

100 lei

3.

Toate fişele medicale - consultaţie

  8 lei/consult

4.

Toate fişele medicale – analize de sănge

10 lei analize sănge

5.

Toate fişele medicale - EKG

15 lei EKG

6.

Taxa practică elevii şcolilor sanitare

100 lei/an

7.

Taxa pt. Fişe copii grădiniţa (VDRL, coproparazitologic, cuprocultura, exudat faringian)

50 lei

8.

Taxa fişe sector alimentar

30 lei

9.

Fişa soferi

50 lei

10.

Consult medical

30 lei

11.

EKG

15 lei

12.

EDS

100 lei

13.

Osteodensimetrie

 30 lei

14.

Referat medical

50 lei

15.

Pansamente

15 lei

16.

Administrare tratament injectabil

5 lei

17.

Taxă reautorizare certificat (OAMMR) pe 3 luni

90 lei/3 luni

18.

Taxă chiuretaj la cerere

200 lei

19.

Taxă înscriere concurs - medic

100 lei

20.

Taxă înscriere concurs - asistente

50 lei

21.

Taxă înscriere concurs – personal auxiliar

30 lei

22.

Ecografie abdominala

35 lei

23.

Ecodopller

50 lei

24.

Fişă iniţială port-armă

150 lei

25.

Fişă reevaluare periodică port-armă

80 lei

26.

E.E.G.

30 lei

27.

Dosar medical/fişă medicala medicina muncii cu eliberare fişă de aptitudine

25 lei

 

28.

Certificat medical A5 (medicina muncii+psihiatrie)

10 lei

29.

Adeverinţă medicală

5 lei

30.

Ecografie pelviană

40 lei    

 

Taxa cazare insotitoti (pret/zi)        

10 lei 

 

Taxa masa insotitori (pret/zi)

15 lei 

 

INVESTIGATII RADIOLOGICE VALABILE

DE LA DATA DE 12.10.2015

 

Nr.

Crt.

DENUMIREA SERVICIULUI LA CERERE

TARIFE

31.

Ex.radiologic cranian standard 1 incidenţă 1)

18 lei

32.

Ex.radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei* 1)

30 lei

33.

Ex.radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)

35 lei

34.

Radiografie de membre* 1):

a)Braţ

b)Cot

c)Anetbraţ

d)Pumn

e)Mână

f)şold

g)Coapsă

h)Genunchi

i)Gambă

j)Gleznă

k)Picior

l)Calcaneu

35 lei

35.

Ex.radiologic bazin

35 lei

36.

Ex.radiologic centură scapulară* 1)

23 lei

37.

Ex.radiologic părţi coloană dorsală 1)

42 lei

38.

Ex.radiologic părţi coloană lombară 1)

42 lei

39.

Ex.radiologic coloană vertebrală completă, fără coloană cervicală 1)

36 lei

40.

Ex.radiologic coloană cervicală 1 incidenţă 1)

31 lei

41.

Ex.radiologic torace ansamblu *1)

32 lei

42.

Ex.radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Ex.radiologic torace şi organe toracice* 1)

32 lei

43.

Ex.radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ

17 lei

44.

Ex.radsiologic tract digestiv superior(inclusiv unghiul duodenojejunal)cu substanţă de contrast*1)

56 lei

45.

Ex.radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast

82 lei

46.

CT craniu nativ

120 lei

47.

CT regiune toracică nativ

175 lei

48.

CT regiune gât nativ

130 lei

49.

CT abdomen nativ

175 lei

50.

CT pelvis nativ

175 lei

51.

CT coloană vertebrală nativ/segment

60 lei

52.

CT membre nativ/membru

60 lei

53.

CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast

375 lei

54.

CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast

375 lei

55.

CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast

450 lei

56.

CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos

400 lei

57.

CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos

400 lei

58.

CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segmen

400 lei

59.

Ex.radiologic de bazin

 lei

60.

CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrate intravenos/membru

180 lei

 

TARIFE ANALIZE DE LABORATOR VALABILE

DE LA DATA DE 12.10.2015

 

Nr. Crt.

Cod

Denumirea analizei de laborator

TARIFE

Hematologie

 

 

 

 

1

 

 

 

2.6001

Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit,

numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari  *1)

 

 

 

15 lei

2

2.6002

Numărătoare reticulocite

6 lei

3

2.6003

Examen citologic al frotiului sanguin   *3)

19 lei

4

2.6040

VSH   *1)

3 lei

5

2.60501

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO      *1)

8 lei

6

2.60502

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh       *1)

8 lei

7

2.6059

Anticorpi specifici anti Rh la gravidă

8 lei

8

2.6101

Timp Quick și INR  *1) (International Normalised Ratio)

12 lei

9

2.6102

APTT

13 lei

10

2.6103

Fibrinogenemie   *1)

10 lei

Biochimie - serică şi urinară

 

11

2.1002

Proteine totale serice   *1)

8 lei

12

2.1011

Uree serică   *1)

5 lei

13

2.1012

Acid uric seric   *1)

5 lei

14

2.1014

Creatinină serică  *1), **)

5 lei

15

2.1015

Bilirubină totală      *1)

5 lei

16

2.1016

Bilirubină directă  *1)

5 lei

17

2.1020

Glicemie   *1)

5 lei

18

2.10303

Colesterol seric total      *1)

5 lei

19

2.10304

HDL colesterol   *1)

9 lei

20

2.10305

LDL colesterol      *1)

8 lei

21

2.10306

Trigliceride serice       *1)

5 lei

22

2.10402

TGP      *1)

5 lei

23

2.10403

TGO  *1)

5 lei

24

2.10406

Gama GT

5 lei

25

2.10409

Fosfatază alcalină   *1)

5 lei

26

2.10503

Calciu seric total   *1)

5 lei

27

2.10504

Calciu ionic seric  *1)

5 lei

28

2.10505

Magneziemie      *1)

5 lei

29

2.10506

Sideremie      *1)

5 lei

30

2.2600

Examen complet de urină (sumar + sediment)      *1)

10 lei

Imunologie

 

31

2.327092

Ag HBs (screening) *2)

20 lei

32

2.327093

Anti HCV   *2)

                20 lei

33

2.32710

Testare HIV la gravidă      *1)

                 25 lei

34

2.40000

ASLO   *1)

10 lei

35

2.40010

VDRL  *1) sau RPR   *1)

6 lei

36

2.40203

Antigen Helicobacter Pylori *1)

30,00

37

2.43040

Factor rheumatoid

10 lei

38

2.43135

PSA

              20 lei

Microbiologie

 

Exudat faringian

 

 

 

 

39

 

 

 

2.3025

Examen bacteriologic exudat faringian      - Examen

microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana   *1)

 

 

 

15 lei

 

 

40

 

 

2.50102

Examen fungic exudat faringian      - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica  *1)

 

 

15 lei

Examen urina

 

 

41

 

2.3100

Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură

și  identificare bacteriana

 

15 lei

 

42

 

2.50116

Examen fungic urina*1) Examen microscopic nativ si

colorat, cultură și  identificare fungica

 

15 lei

Examene materii fecale

 

 

43

 

2.3062

Coprocultură*1)  Examen microscopic nativ si colorat,

cultură și identificare bacteriana

 

15 lei

 

 

44

 

 

2.50120_1

Examen micologic materii fecale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

 

 

15 lei

45

2.5100

Examen coproparazitologic (3 probe) *1)

13 lei

46

2.2701

Depistare hemoragii oculte *1)

20 lei

Examene din secreţii vaginale

 

 

 

47

 

 

2.3074

Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

 

 

16 lei

 

 

48

 

 

2.50114

Examene din secreţii vaginale  -  Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

 

 

16 lei

Examene din secreţii uretrale

 

 

49

 

2.3080

Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si

colorat, cultură și  identificare bacteriana

 

16 lei

 

50

 

2.50115

Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si

colorat, cultură și identificare fungica

 

16 lei

Examene din secreţii otice

 

 

 

 

51

 

 

 

2.3050

Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen

microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

 

 

 

15 lei

 

 

52

 

 

2.50119

Examen fungic  din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

 

 

15 lei

Examene din secreţii nazale

 

 

 

 

53

 

 

 

2.3022

Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen

microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana  *1)

 

 

 

15 lei

 

 

54

 

 

2.50103

Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica *1)

 

 

15 lei

Examene din secreţii conjunctivale

 

 

 

 

55

 

 

 

2.3040

Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen

microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

 

 

 

15 lei

 

 

56

 

 

2.50110

Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

 

 

15 lei

Examene din colecție purulentă

 

 

 

 

 

57

 

 

 

2.5032

Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen

microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare bacteriana

 

 

 

15 lei

 

 

58

 

 

2.50120_2

Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și  identificare fungica

 

 

15 lei

Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice

 

59

2.313

Antibiograma      *5)

13 lei

60

2.502

Antifungigrama   *5)

15 lei

Examinări histopatologice și citologice

 

61

2.9021_1

Examen histopatologic procedura completă HE*(1-3 blocuri) *7)

130 lei

 

62

2.9021_2

Examen histopatologic procedura completă HE*(4-6 blocuri) *7)

250 lei

 

63

2.9010_1

Examen histopatologic procedura completă HE* şi coloraţii speciale (1-3 blocuri) *7)

160 lei

 

64

2.9010_2

Examen histopatologic procedura completă HE* şi coloraţii speciale (4-6 blocuri) *7)

280 lei

 

65

2.9030

Teste imunohistochimie *)

200 lei/set

 

66

2.9022

Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1-3 blocuri)

100 lei

 

67

2.9160

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau

40 lei

 

68

2.9025

Citodiagnostic lichid de puncţie

80 lei